” Rzecz piękna jest radością wieczną „

~John Keats